JM School Tools - шаблон joomla Авто

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 2017 ГОДИНУ

РАЗРЕД :I

 

Ред.

Бр.

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

Да ли се може наследити ?

Да или Не

 

Српски језик

Радмила Жежељ Ралић

Читанка „Игра речи“

Клет

Не

Зоран Б. Гаврић

Мирјана Ковачевић

Буквар „Маша и Раша, игра словима“

Клет

Не

Радмила Жежељ Ралић

Словарица

Клет

Не

Радмила Жежељ Ралић

Бранка Матијевић

Наставни листови

Раша и Маша

Клет

Не

 

Страни

језик-

eнглески

HappyHouse 1, енглески језик за 1. разред основне школе (уџбеник и радна свеска)

Stella Maidment,

Lorena Roberts

THE ENGLISH BOOK

Не

 

Математика

Б.Поповић; Н.Вуловић

П.Анокић; М.Кандић

Уџбеник

Клет

Не

Б.Поповић; Н.Вуловић

П.Анокић; М.Кандић

Радна свеска 1

Радна свеска 2

Клет

Не

Радмила Жежељ Ралић

Бранка Матијевић

Наставни листови

Раша и Маша

Клет

Не

 

Свет око нас

Биљана Животић

Оливера Рамовић

Уџбеник

Клет

Не

Биљана Животић

Оливера Рамовић

Радна свеска

Клет

Не

 

Ликовна култура

Сања Филиповић

 

 

 

Удџбеник „Свет у мојим рукама“

Клет

Не

 

Музичка култура

Габријела Грујић

Маја Соколовић Игњачевић

Уџбеник Маша и Раша

Музичка култура 1

Клет

Не

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 17 ГОДИНУ

РАЗРЕД :II

 

Ред.

Бр.

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

Да ли се може наследити ?

 

Српски језик

Радмила Жежељ Ралић

ЧИТАНКА

Клетт

Не

Радмила Жежељ Ралић

О језику

( Граматика)

Клетт

Не

Радмила Жежељ Ралић

Слово до слова

(уџбеник за учење латинице)

 

Не

       
 

Страни

језик-

eнглески jeзик

HappyHouse 2, енглески језик за 2. разред основне школе (уџбеник и радна свеска)

Stella Maidment,

Lorena Roberts

THE ENGLISH BOOK

Не

 

Ликовна

култура

Др Невена Хаџи Јованчић

Свет у мојим рукама

Клетт

Не

 

Музичкакултура

Др Гордана Илић

Чаробни свет музике

Клетт

Не

 

 

Свет око нас

Биљана Животић

    УЏБЕНИК

Клетт

Не

Биљана Животић

   Радна свеска

Клетт

Не

 

Математика

др Бранислав Поповић,

др Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

   УЏБЕНИК

 

  

Клетт

Не

др Бранислав Поповић,

др Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

Радна свеска

Клетт

Не

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 17 ГОДИНУ

РАЗРЕД :III

 

Ред.

Бр.

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

Да ли се може наследити ?

Да или Не

 

Српски језик

Радмила Жежељ Ралић

РЕКА РЕЧИ-Читанка за трећи разред основне школе

Клет

НЕ

Радмила Жежељ Ралић

О ЈЕЗИКУ- Граматика за трећи разред основне школе

Клет

НЕ

Зора Мркељ

ЈЕЗИЧКА РИЗНИЦА- Српски језик и језичка култура у трећем разреду основне школе

Клет

НЕ

 

Страни

језик-

eнглески

Happy Street1 – уџбеник и радна свеска за енглески језик за 3. разред основне школе

Stella Maindment

Lorensa Roberts

THE ENGLISH BOOK

НЕ

 

Математика

Бранислав Поповић 

Ненед Вуловић

Петер Анокић

Мирјана Кандић

МАТЕМАТИКА- Уџбеник за трећи разред основне школе

Клет

НЕ

Бранислав Поповић 

Ненед Вуловић

Петер Анокић

Мирјана Кандић

МАТЕМАТИКА- Радна свеска за трећи разред основне школе- 1. део

Клет

НЕ

Бранислав Поповић 

Ненед Вуловић

Петер Анокић

Мирјана Кандић

МАТЕМАТИКА- Радна свеска за трећи разред основне школе- 2. део

Клет

НЕ

 

Природа и друштво

Радмила Жежељ Ралић

Природа и друштво- Уџбеник за трећи разред основне школе

Клет

НЕ

Радмила Жежељ Ралић

Природа и друштво- Радна свеска  за трећи разред основне школе

Клет

НЕ

 

Ликовна култура

 

Невена Хаџи Јовановић

 

 

Свет у мојим рукама- Ликовна култура за трећи разред основне школе

Клет

НЕ

 

Музичка култура

Гордана Илић

Чаробни свет музике- Музичка култура за трећи разред основне школе

Клет

НЕ

                                                                                                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 17 ГОДИНУ

РАЗРЕД :IV

 

Ред.

Бр.

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

Да ли се може наследити ?

Да или Не

 

Српски језик

Радмила Жежељ Ралић

Читанка Речи чаробнице

Клет

Не

Радмила Жежељ Ралић

Граматика О језику

Клет

Не

 

Страни

језик-

eнглески

Project 1 – уџбеник, радна свеска и це-де, енглески језик за 4. разред основне школе, четврта година учења,

 

THE ENGLISH BOOK

Не

 

Математика

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Марина Јовановић,

Анђелка Николић

Уџбеник

Клет

Не

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Марина Јовановић,

Анђелка Николић

Радна свекса

Клет

Не

 

Природа и друштво

Винко Ковачевић

Бранка Бечановић

Уџбеник

Клет

Не

Винко Ковачевић

Бранка Бечановић

Радна свекса

Клет

Не

 

Ликовна култура

Сања Филиповић

 

 

Уџбеник

Клет

Не

 

Музичка култура

Гордана Илић

Уџбеник Чаробни свет музике + CD

Клет

Не

Гордана Илић

Радна нотна свеска уз уџбеник Чаробни свет музике

Клет

Не

7.

Народна традиција

Марина Вићентијевић
Весна Анђелић
Весна Ерић

Радна свеска

Атос

Не

 

             

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016- 17 ГОДИНУ

РАЗРЕД :V

 

Ред.

Бр.

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

Да ли се може наследити ?

1.

Српски језик

Н.Станковић Шошо

Читанка“Чаролија речи“ за 5. раз. ош.

Клетт, 2014.

Да

В.Ломпар

Граматика за 5. раз. ош.

Клетт, 2014.

Не

В.Ломпар. Н.Станковић Шошо

Радна свеска за 5.раз. ош.

Клетт, 2014.

Не

2.

Страни језик- енглески

Tom  Hutchinson

Project 2 Third edition

Students book

Oxford University Press

Не

 

Tom  Hutchinson

Activity book

Oxford University Press

Не

3.

Ликовна

култура

Коста Богдановић, Рајна Бошковић

Ликовна култура за 5. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

4.

Музичка

 култура

Мр А.Паларин, Мр Д.Михајловић-Бокан

Музичка Култура за 5. раз. ош.

Нови

логос

Да

5.

Историја

Александра Смирнов-Бркић

Историја са историјком читанком и рданом свеском за 5. раз. ош.

Завод за уџбенике, 2013.

Да

6.

Географија

Винко Ковачевић, СањаТопаловић (или Ј.Поповић )

Географија за 5. раз. ош.

Klett

Да

7.

Математика

Н.Икодиновић,С.Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Радни уџбеник Математика  за 5. раз. ош.

Klett

Да

 

Н.Икодиновић,С.Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Збирка задатака из математике за 5. раз. ош.

Klett

Да

 

8.

Биологија

В.Ранђеловић

Биологија за 5. раз. ош.

Klett,2014.

Да

9.

Техничко и инфор.образовање

С.Попов ,М.Петровић

Техничко и инорматичко  образовање за 5. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

Д. М. Стојановић

Збирка материјала за техничко образовање

Завод за уџбенике

Не

10.

Страни језик- немачки језик

Ђ.Мота, Драгана Моос

WIR 1 Уџбеник за немачки језик

Прва  година учења

Klett

Да

 

Ђ.Мота, Драгана Моос

WIR 1 радна свеска  за немачки језик

Прва  година учења

Klett

Не

11.

Страни језик

Руски језик

Група аутора

ДИАЛОГ1 Уџбеник  руског језика/прва година учења

Дата

статус

Да

Група аутора

ДИАЛОГ 1Радна свеска за руски језик /прва година учења

Дата

статус

Не

12.

Информатика и рачунарство

Д. Маринчић, Д. Васић, М.Стојановић

 

Информатика и рачунарство за 5. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

                                                                                                   

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 17  ГОДИНУ

РАЗРЕД :VI

 

Ред.Бр.

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

Да ли се може наследити ?

1.

Српски језик

Н.Станковић Шошо

Читанка“Маштарија речи“ за 6. раз. ош.

Клет, 2014.

Да

В.Ломпар

Граматика за 6. раз. ош.

Клет, 2014.

Не

 Н.Станковић Шошо

Радна свеска уз читанку  за 6.раз. ош.

Клет, 2014.

Не

В. Лампар

Радна свеска уз граматику за 6. раз. ош.

Клет, 2014.

Не

2.

Страни језик- енглески

Tom  Hutchinson

Project 2 Third edition

Students book

Oxford University Press

Не

 

Tom  Hutchinson

Project 2

Activity book

Oxford University Press

Не

3.

Ликовна 

култура

Коста Богдановић, Рајна Бошковић

Ликовна култура за 6. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

4.

Музичка

 култура

Мр А.Паларин, Мр Д.Михајловић-Бокан

Музичка Култура за 6. разред осн. школе

Нови логос

Да

 

5.

Историја

Р.Михаљчић

 

Историја за6. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

6.

Географија

В.Ковачевић, Р.Влајов

Географија за 6. раз. ош.

Klet

Да

7

  7.

Физика

Марина Радојевић

Физика за 6. разред осн.школе

Klet

Да

 

Марина Радојевић

Збирка задатака из физике

Klet

Не

8.

Математика

Н.Икодиновић,С.Димитријевић

Радни уџбеник Математика  за 6. разред осн. школе 

Klet

Да

 

С.Милојевић, Н.Вуловић

Збирка задатака из Математике за 6. разред

Klet

Да

 

9.

Биологија

Љубиша Станисављевић, Јелена Станисављевић

Биологија за 6 разред основне школе

Klet,2014.

Да

10.

Техничко и инфор.

образовање

С.Попов,Т.Тешан

Техничко и инорматичко  образовање за 6. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

Боја Б. Стефановић

Збирка материјала за техничко образовање

Завод за уџбенике

Не

11.

Страни језик- немачки језик

Ђ.Мота

WIR 2 Уџбеник за немачки језик

Друга  година учења

Klett

Да

 

Ђ.Мота

WIR 2 Радна свеска за немачки језик

Друга  година учења

Klett

Не

12.

Информатика и рачунарство

Д. Маринчић, Д. Васић, М.Стојановић

 

Информатика и рачунарство за 6. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

                                                                                                  

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 17 ГОДИНУ

РАЗРЕД :VII

 

Ред.

Бр.

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

Да ли се може наследити ?

    1.

Српски језик

Н.Станковић Шошо

Читанка7. раз. ош.

Клет

Да

В.Ломпар

Граматика за 7. раз. ош.

Клет

Да

В.Ломпар. Н.Станковић Шошо

Радна свеска за 7. раз. ош.

Клет

Не

    2.

Страни језик- енглески

Tom  Hutchinsоn

Project 4-Third edition

Уџбеник

Oxford University Press

Не

 

Tom  Hutchinsоn

Project 4

Радна свеска

Oxford University Press

Не

    3.

Ликовна

култура

Коста Богдановић, Рајна Бошковић

Ликовна култура за 7. Разред осн. школе

Завод за уџбенике

Да

4.

Музичкакултура

Мр А.Паларин, Мр Д.Михајловић-Бокан

Музичка Култура за 7. раз. ош.

Нови логос

Да

 

5.

Историја

Д.Батаковић

Историја за 7. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

6.

Географија

В.Ковачевић, Р.Влајов

Географија за 7. раз. ош.

Klett

Да

7

7.

Физика

Марина Радојевић

Физика за 7. раз. ош.

Klett

Да

М. Радојевић,

М. Николов

Збирка задатака из физике

Klett

Не

8.

Математика

Н.Икодиновић,С.Димитријевић

Радни уџбеник Математика  за 7. раз. ош.

Klett

Да

 

С. Милојевић,Н. Вуловић

Збирка задатака из математике за 7. разред

Klett

Да

 

9.

Биологија

Славица Здравковић

Биологија за 7. раз. ош.

Klett,2014.

Да

10.

Хемија

Љ.Мандић, Ј.Королија,Д.Даниловић

Хемија  за 7. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

Љ.Мандић, Ј.Королија,Д.Даниловић

Збирка задатака из хемије са лаборатор. вежбама

Завод за уџбенике

Да

 

11.

Техничко и инфор.

образовање

Ђ.Перишић , Д. Голубовић

Збирка материјала за техничко образовање

Завод за уџбенике

Да

12.

Страни језик- немачки језик

Ђ.Мота

WIR 3 Уџбеник за немачки језик

Трећа година учења

Klett

Да

 

Ђ.Мота

WIR 3 Радна свеска за немачки језик

Трећа година учења

Klett

Не

13.

Страни језик

Руски језик

П.Питер, М.Петровић,

С.Мирковић

ДИАЛОГ 3 Уџбеник  руског језика за 7 и 8 разред

Дата

статус

Да

П.Питер, М.Петровић,

С.Мирковић

ДИАЛОГ 3 Радна свеска за руски језик за 7и 8 разред

Дата

статус

Да

14.

Информатика и рачунарство

Д. Маринчић, Д. Васић, М.Стојановић

Информатика и рачунарство за 7. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 17 ГОДИНУ

РАЗРЕД : VIII

 

Ред.

Бр.

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

Да ли се може наследити ?

 

Српски језик

З.Несторовић, З.Грушановић

Читанка за 8. раз. ош.

Клет

Да

В.Ломпар

Граматика за 8. раз. ош.

Клет

Да

В.Ломпар.З.Несторовић, З.Грушановић

Радна свеска за 8. раз. ош.

Клет

Не

 

Страни

језик-

eнглески

Tom Hutchinson

Project 5 Third edition

Уџбеник

Oxford University Press

Не

Tom Hutchinson

Project 5 Third edition

Радна свеска

Oxford University Press

Не

 

Ликовна

култура

 

К. Богдановић, Р. Бошковић

Ликовна култура за 8. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

Музичка

 култура

Мр А.Паларин, Мр Д.Михајловић-Бокан

Музичка Култура за 8. раз. ош.

Нови логос

Да

 

 

Историја

Ђ.Ђурић, М.Павловић

 

Историја за 8. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

Географија

В.Ковачевић, Р.Влајов

Географија за 8. раз. ош.

Klett

Да

7.

Физика

М. Радојевић

Физика за 8. Разред осн.школе

Klett

Да

М. Радојевић,

М. Николов

Збирка задатака из физике

Klett

Не

 

Математика

Н.Икодиновић,С.Димитријевић

Математика Уџбеник за 8. раз. ош.

Klett

Да

 

Б.Поповић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Збирка задатака из математике за 8. раз. ош.

Klett

Да

 

 

Биологија

В.Ранђеловић

Биологија за 8. раз. ош.

Klett,2014.

Да

 

Хемија

Љ.Мандић, Ј.Королија,Д.Даниловић

Хемија  за 8. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

Љ.Мандић, Ј.Королија,Д.Даниловић

Збирка задатака из хемије са лаб. вежбама

Завод за уџбенике

Да

 

 

Техничко и инфор. образовање

В.Сајферт, И.Тасић,М.Петровић

Техничко и инорматичко  образовање за 8. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да

 

Ђ. Перишић, Д. Голубовић

Збирка материјала за техничко образовање

Завод за уџбенике

Не

 

Страни језик- немачки језик

Ђорђо Мота, Драгана Боос

WIR 4

Уџбеник за немачки језик

Klett

Да

 

Ђорђо Мота, Драгана Боос

WIR 4

Радна свеска за немачки језик

Klett

Не

  1. 13.

Информатика и рачунарство

Д. Маринчић, Д. Васић, М.Стојановић

 

Информатика и рачунарство за 8. раз. ош.

Завод за уџбенике

Да