JM School Tools - шаблон joomla Авто

Основна школа „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

И.Л.Рибара 13, Маглић

021/ 785-009; 785-878 ; 785-636                          

оsmaglic@gmail.com

www.zarzrenjanin.edu.rs

Школска 2018-19

2018-19

БРОЈ:2014-5/18

ДАТУМ:03.09.2018.                                                        

РАСПОРЕД ТЕРМИНА У ХАЛИ

ПРОФЕСОР:В.ШЕШУМ

                     М.БОГДАНОВИЋ,С.АНТАНАСИЈЕВИЋ,

                     Р.КИСИЋ,М.КРАЈНОВИЋ

дан

1 активност/ време

Реализатор

14,00-15,00

2.активност/

време

Реализатор

15,00-16,00

3.активност/

Време

Реализатор

16,00-17,00

4.активност/

време

реализатор

17,00-18,00

5.активност/

Време

Реализатор

18,00-19.00

6 активност/

Време

Реализатор

19,00-20.00

ПОНЕДЕЉАК

 

ФУДБАЛ-М

13,30-15,00

 

ФУДБАЛ-МАЛИ

В.ШЕШУМ

Индивидуалне вежбе /Ф.Дракулић

16,00-21,00

РУКОМЕТ –Ж

Вељо Јелачић

ТЕНИС

РУПЊАК-РУПЊАК

18,00-19,30

Индивидуалне вежбе /Ф.Дракулић

19,00-21,00

УТОРАК

 

РУКОМЕТ-Ж

13,30-15,00

 

КОШАРКА

Р.КИСИЋ

РУКОМЕТ-Ж

В.ЈЕЛАЧИЋ

ТЕНИС

М.БОГДАНОВИЋ

 

СРЕДА

 

 

ТЕНИС

М.БОГДАНОВИЋ

ФУДБАЛ-МАЛИ

В.ШЕШУМ

Индивидуалне вежбе /Ф.Дракулић

16,00-21,00

ОДБОЈКА-М,Ж

М.КРАЈНОВИЋ

ТЕНИС

РУПЊАК-РУПЊАК

18,30-20,00

 

ЧЕТВРТАК

   

КОШАРКА

Р.КИСИЋ

ТЕНИС

РУПЊАК-РУПЊАК

17,00-18,30

   

ПЕТАК

РУКОМЕТ –МАЛИ

14,00-15,00

С.Антанасијевић

КОШАРКА –

ШКОЛСКА СЕКЦИЈА

Р.КИСИЋ

ТЕНИС

РУПЊАК-РУПЊАК

16,00-17,00

РУКОМЕТ-Ж

В.ЈЕЛАЧИЋ

ОДБОЈКА-Ж,М

М.КРАЈНОВИЋ

 

ВИКЕНД

СУБОТА

 

ТЕНИС

М.БОГДАНОВИЋ

10,00-11,30

ТЕНИС

СОЊА

14,00-16,00

       

НЕДЕЉА

ТЕНИС

09,00-10,00

М.БОГДАНОВИЋ

ТЕНИС

МЕДИЋ

       

Распоред часова и друге распореде можете преузети овде

 

Основна школа „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

И.Л.Рибара 13, Маглић

021/ 2285-009;22785-878 ;2285-636

оsmaglic@gmail.com

zarzrenjanin@gmail.com

Број:218-2/18

Датум:03.09.2018.

Кликни на доњу слику 

Raspored ind. posete roditelja

 

 

Прво полугодиште: 

 

K –контролни задаци и остали  облици писмених проверавања  знања 

П- писмени  задаци

II  разред

 

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 
 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

   

К

     

К

       

К

     

К

 

Енглески језик

                                 

Ликовна култура

                                 

Музичка култура

                                 

Свет ок онас

               

К

         

К

   

Математика

     

К

 

К

       

К

 

К

   

К

 

Народна традиција

                                 

III  разред

 

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 
 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

     

К

       

К

   

К

       

К

Енглески језик

                                 

Ликовна култура

                                 

Музичка култура

                                 

Природа и друштво

     

К

       

К

       

К

     

Математика

   

К

К

 

К

           

К

       

Чувари природе

                                 

IV разред

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

       СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

К

К

       

П

       

К

К

 

К

К

 

Енглески језик

                                 

Ликовна култура

                                 

Музичка култура

                                 

Природа и друштво

 

К

 

К

 

К

 

К

     

К

 

К

 

К

 

Математика

 

К

 

К

   

К

             

П

К

 

Народна  традиција

                                 

Vа разред

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

         

К

П

             

П

   

Енглески  језик

           

К

         

П

   

К

 

Ликовна култура

                         

К

     

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

                       

К

       

Биологија

         

К

               

К

   

Физика

                                 

Математика

       

К

   

П

       

К

 

П

   

Техничко и информатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Руски језик

                 

П

             

Информатика и рачунарство

                                 

Vб разред

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

 

П

                 

К

   

П

К

 

Енглески  језик

           

К

         

П

   

К

 

Ликовна култура

                         

К

К

   

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

                       

К

       

Биологија

         

К

               

К

   

Физика

                                 

Математика

       

К

   

П

       

К

 

П

   

Техничко и информатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Руски језик

                 

П

             

Информатика и рачунарство

                                 

VI разред

 

 

       СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 
 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српскијезик

         

К

П

             

П

   

Енглескијезик

           

К

         

П

   

К

 

Ликовна култура

                         

К

     

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

                   

К

           

Биологија

         

К

               

К

   

Физика

   

И

     

К

         

К

   

К

 

Математика

     

К

   

П

   

К

       

П

   

Техничко и нформатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Информатика и рачунарство

                                 

VII разред

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 
 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

         

К

П

             

П

   

Енглески језик

           

К

     

П

       

К

 

Ликовна култура

                         

К

     

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

                   

К

           

Биологија

         

К

             

К

     

Физика

   

И

     

К

             

К

К

 

Хемија

 

К

         

К

         

К

 

К

 

Математика

       

К

 

П

 

К

 

К

 

К

 

П

   

Техничко и нформатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Руски језик

                 

П

             

Информатика и рачунарство

                                 

VIII разред

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

       СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

     

K

   

П

         

К

   

П

 

Енглески језик

         

К

           

П

   

К

 

Ликовна култура

                                 

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

             

К

                 

Биологија

         

К

             

К

     

Физика

   

И

     

К

           

К

 

К

 

Хемија

 

К

         

К

     

К

     

К

 

Математика

       

К

   

П

     

К

   

П

   

Техничко и нформатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Руски језик

                                 

Информатика и рачунарство

                                 

 

РАСПОРЕД РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

 

БИБЛИОТЕКАР: проф.С.Илић; С.Антанасијевић

 

БИБЛ.СТРАНИХ ЈЕЗИКА: М.Мијаиловић

дан

Време од-до

С.Илић

Време од-до

С.Антанасијевић

Време од-до

М.Мијаиловић

Библ.страног језика

ПОНЕДЕЉАК

 

 

9,05-9,20

11,00-11,45

УТОРАК

 

11,00-14,00

   

СРЕДА

 

12,00-16,00

10,05-10,50

 

ЧЕТВРТАК

 

   

12,40-13,25

ПЕТАК

 

7,00-14,00

8,15-9,10

 

АКТИВНОСТИ :

  • Издавање књига
  • Читање / читалачки клуб
  • Сређивање библиотечког фонда
  • Литерарне вечери
  • Гледање филмова –представа
  • Обележавање значајних датума

КЛИКНИ НА СЛИКУ ДОЛЕ

Raspored zvonjenja

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

2018/2019

Кликни на доњу слику

Raspored dodatne dopunske i SA

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА ОД 01.09.2018.

НАСТАВНИК

БРОЈ   ЧАСОВА

ПРЕДМЕТ

ДОПУНСКА

НАСТАВА

ДАН/ЧАС

ДОДАТНА

НАСТАВА

ДАН/ЧАС

С Е К Ц И Ј Е

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

ВРЕМЕ

ДАН/ЧАС

ОДЕЉЕЊА

ГорданаМилићевић

3

108

Српски

језик

ЧЕТВРТАК

6.ЧАС

ЧЕТВРТАК

7.ЧАС

НОВИНАРСКА

ДРАМСКА

ЧЕТВРТАК

13,15-14,00

5-8

Мирјана

Мијаиловић

3

108

Енглески

језик

ПОНЕДЕЉАК

7.ЧАС

ПЕТАК

6.ЧАС

ENGLISH

ADVENTURE

ЧЕТВРТАК

7.ЧАС

5-7

Лазић Давор

1,77

64

Немачки

језик

УТОРАК

ПЕТАК

7.ЧАС

УТОРАК,

ПЕТАК,

8.ЧАС

-

-

5-8

Тања Каменко

0,4

16

Рускијезик

-

-

-

-

-

Зорица

Петровић

3

108

Математика

ПОНЕДЕЉАК 7.ЧАС

СРЕДА 8.ЧАС

ЧЕТВРТАК

6.ЧАС и /или

7.час

-

-

-

Драгана

Дозет

2

72

Физика

ТИО

ПЕТАК

6.ЧАС

ПЕТАК

7.ЧАС

-

-

-

Милада

Станковић

2

72

Биологија

Уторак 12 и 40-13 и 30

Уторак четвртак од 7-7 и 30 мин.

Секција пружања прве помоћи

Уторак 11 и 45- 12 и 30

V,VI,VII

Ана

Пецник

1,2

43,2

Хемија

ПОНЕДЕЉАК

7.ЧАС

СРЕДА

7.ЧАС

-

-

-

Тодор Раданов

1,8

65

Историја

УТОРАК

7,00-7,30

ЧЕТВРТАК

7,00-7,30

     

Соња

Антанасијевић

2

72

Географија

Грађ.васп.

         

Велимир Шешум

3,2

115

Физичко

Васпитање

-

-

ФУДБАЛ-М

РУКОМЕТ-Ж

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

13,30-15.00

 

Маријана Антић

1,2

43

Музичка

култура

-

-

ХОР И

ОРКЕСТАР

СРЕДА

7.ЧАС

5-8

Верица Мајсторовић

1,6

58

Верска

настава

-

-

СЕКЦИЈА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

НЕДЕЉА

1-8

Синиша

Станивук

3,00

108

Информатика и рачунартво

-

-

Информатичка секција

Четвртак 14.15-1500

5, 6, 7

 

-

-

Шаховска секција

Четвртак 13.30-14.15

7

ТИО

-

Уторак 13.30-14.15

-

-

 

Емилиа Валентик

1,2

43

Ликовна

култура

-

-         

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

ПОНЕДЕЉАК

7.ЧАС

5-8

Јовановић Сабина

0,88

Словачки језик са ел.нац.културе

-

-

СЕКЦИЈА СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА

УТОРАК

14,30

1-7

Potkategorije