JM School Tools - шаблон joomla Авто
 Logo

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН

Иве Лоле Рибара 13, Маглић,  Србија

Тел/факс: +381 21 785-009, Тел: +381 21 785-878 , +381 21 785-636

e-mail: оsmaglic@gmail.com

web сајт: www.zarzrenjanin.edu.rs

 

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ ПОСЕТА РОДИТЕЉА ОД 11.09.2017.
КЛИКНИ ДОЛЕ
Raspored-prijema-roditelja 
Директор школе : Д.Милановић 
 
 
 

РАСПОРЕД РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

БИБЛИОТЕКАР: проф.М.Бокић

дан

Време од-до

ПОНЕДЕЉАК

  09,30-11,00

УТОРАК

09,30-12,00

СРЕДА

08,30-10,30

ЧЕТВРТАК

 12,00-15,00

ПЕТАК

  08,30-10,30

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА

 

ОД 16.11.2015.

 

НАСТАВНИК

БРОЈ  ЧАСОВ

ПРЕДМЕТ

ДОПУНСКА

НАСТАВА

ДОДАТНА

НАСТАВА

С Е К Ц И Ј Е

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

ВРЕМЕ

ОДЕЉЕЊА

МиланБокић

2,8

100

Српски

језик

Уторак

15,00-16,00

Четвртак

15,00-16,00

ШАХОВСКА

ПОНЕДЕЉАК

13,00

I-VIII

Гордана Милићевић

2

72

Српски

језик

ПОНЕДЕЉАК

12,40-13,25

ПОНЕДЕЉАК

13,30-14,15

НОВИНАРСКА

ЧЕТВРТАК

12,40-13,25

V-VIII

Мирјана

Мијаиловић

3

108

Енглески

језик

ПОНЕДЕЉАК

12,40-13,25

УТОРАК

12,40-13,25

ENGLISCH CLUB

ПЕТАК

12,40-13,25

V-VIII

Мануела

Силвестер

1,77

64

Немачки

језик

УТОРАК

ПЕТАК

12,45-13,25

ПЕТАК

13,25-14,10

          -

 -

    -

Милош

Милојевић

0,88

32

Рускијезик

УТОРАК

12,40-13,25

УТОРАК

12,40-13,25

СЕКЦИЈА

РУСКОГ ЈЕЗИКА

УТОРАК

12,40-13,25

V,VII

Зорица

Петровић

2,66

96

Математика

ПОНЕДЕЉАК

13,25

СРЕДА    12,40

      -

     -

    -

Милорад

Толимир

2

94

Maтематика

ТИО

ЧЕТВРТАК

15,00-16,00

УТОРАК

15,00-16,00

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА

   -

    -

Драгана

Дозет

1,3

47

Физика

ПОНЕДЕЉАК

12,40-13,25

13,30-14,15

ПЕТАК

12,40-13,25

13,25-14,15

     -

    -

    -

Милада

Станковић

1,5

54

Биологија

УТОРАК

12,40-13,25

ЧЕТВРТАК

12,40-13,25

СЕКЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ

ПОНЕДЕАК 12,40-14,00

V-VIII

Ана

Пецник

0,8

28,8

Хемија

ПОНЕДЕЉАК

12,40-13,25

СРЕДА

12.40-13,25

        -

   -

    -

ТодорРаданов

1,2

43

Историја

УТОРАК

ЧЕТВРТАК

7,00-7,30

УТОРАК

ЧЕТВРТАК

7,00-7,30

       -

     -

    -

Соња

Антанасијевић

1,5

54

Географија

           -

ПЕТАК

12,40-13,20

ФИТНЕС

ПЕТАК

16,00-17,00

VII

Петер

Верле

3

108

Физичко

Васпитање

-

-

ОДБОЈКА

   

Ана Медвеђ

1,4

50

Музичка

култура

-

-

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА

ЧЕТВРТАК

12,40

V-VIII

Верица Мајсторовић

1,6

58

Верска

настава

         -

       -

ПОСЕТА ХРАМУ

ПРИСУСТВО БОГОСЛУЖЕЊУ

СУБОТА/

НЕДЕЉА

9,99-10,30

I-VIII

Синиша

Станивук

1,6

58

Информ.ирачуартво

      -

          -

ИНФОРМ.

СЕКЦИЈА

ПОНЕДЕЉАК

15,00

     -

ТИО

       -

ПОНЕДЕЉАК

15,00-15,45

      -

    -

    -

Милорад

Богдановић

0,4

Ликовна

култура

      -

-         

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

ПЕТАК

VI-VII

РАСПОРЕД СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА/ М.Богдановић

дан

1.термин

2.термин

3.термин

ПОНЕДЕЉАК

12,00-13,00 –ОДБОЈКА

I-IV

13,00-14,00 ТЕНИС

I-II РАЗРЕД

14,00-15,00 БОРАВАК

15,00-16,00 ОДБОЈКА СТАРИЈИ

УТОРАК

 

СЕКЦИЈА  школе

13,30 -15,00

15,00-16,00 ЕКИПА ШКОЛЕ ТЕНИС

СРЕДА

 

13,30-15,00 ТЕНИС ДЕВОЈЧИЦЕ  I-IV

15,00-16,00 ЗАБАВИШТЕ

ШКОЛА ТЕНИСА

ЧЕТВРТАК

12,00-14,00 ТЕНИС

I-IV -ДЕЧАЦИ

14,00-15,00 БОРАВАК

15,00-16,00 ТЕНИС

I-II РАЗРЕД ДЕВОЈЧИЦЕ

ПЕТАК

 

13,00-14,00 ЕКИПА ШКОЛЕ ТЕНИС

14,00-15,00-ОДБОЈКА МЛАЂИ

15,00-16,00 ОДБОЈКА СТАРИЈИ

       

СУБОТА

8,00-9,00 ЕКИПА ШКОЛЕ-ТЕНИС

9,00-10,00 – ТЕНИС МЛАЂИ

 

НЕДЕЉА

8,00-10,00  ЕКИПА ШКОЛЕ ТЕНИС

   

 

Сваке прве недеље у месецу је Дан отворених врата школе као вид сарадње школе и породице. Тога дана родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду школе.

Распоред за школску 2015-16.годину:

 

МЕСЕЦ

Дан 

Датум

 

IX

ПОНЕДЕЉАК

07.IX 2015.

X

УТОРАК

06.X 2015.

XI

СРЕДА

04.XI 2015

XII

ЧЕТВРТАК

03.XII 2015

I

ПЕТАК

22.I 2016.

II

ПОНЕДЕЉАК

01.II 2016.

III

УТОРАК

01.03.2016.

IV

СРЕДА

06.IV 2016

V

ЧЕТВРТАК

05.V 2016.

VI

ПЕТАК

03.VI 2016

Родитељи, односно старатељи могу активно узети учешће у свим видовима активности школе тога дана предвиђене ПЛАНОМ рада наставника за тај дан.

Ради боље организације рада , молимо родитеље да свој долазак на наставу  најаве  одељењском старешини два дана пре планираног датума посете. 

Прво полугодиште: 

 

K –контролни задаци и остали  облици писмених проверавања  знања 

П- писмени  задаци

II  разред

 

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 
 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

   

К

     

К

       

К

     

К

 

Енглески језик

                                 

Ликовна култура

                                 

Музичка култура

                                 

Свет ок онас

               

К

         

К

   

Математика

     

К

 

К

       

К

 

К

   

К

 

Народна традиција

                                 

III  разред

 

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 
 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

     

К

       

К

   

К

       

К

Енглески језик

                                 

Ликовна култура

                                 

Музичка култура

                                 

Природа и друштво

     

К

       

К

       

К

     

Математика

   

К

К

 

К

           

К

       

Чувари природе

                                 

IV разред

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

       СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

К

К

       

П

       

К

К

 

К

К

 

Енглески језик

                                 

Ликовна култура

                                 

Музичка култура

                                 

Природа и друштво

 

К

 

К

 

К

 

К

     

К

 

К

 

К

 

Математика

 

К

 

К

   

К

             

П

К

 

Народна  традиција

                                 

Vа разред

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

         

К

П

             

П

   

Енглески  језик

           

К

         

П

   

К

 

Ликовна култура

                         

К

     

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

                       

К

       

Биологија

         

К

               

К

   

Физика

                                 

Математика

       

К

   

П

       

К

 

П

   

Техничко и информатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Руски језик

                 

П

             

Информатика и рачунарство

                                 

Vб разред

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

 

П

                 

К

   

П

К

 

Енглески  језик

           

К

         

П

   

К

 

Ликовна култура

                         

К

К

   

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

                       

К

       

Биологија

         

К

               

К

   

Физика

                                 

Математика

       

К

   

П

       

К

 

П

   

Техничко и информатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Руски језик

                 

П

             

Информатика и рачунарство

                                 

VI разред

 

 

       СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 
 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српскијезик

         

К

П

             

П

   

Енглескијезик

           

К

         

П

   

К

 

Ликовна култура

                         

К

     

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

                   

К

           

Биологија

         

К

               

К

   

Физика

   

И

     

К

         

К

   

К

 

Математика

     

К

   

П

   

К

       

П

   

Техничко и нформатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Информатика и рачунарство

                                 

VII разред

 

 

СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 
 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

         

К

П

             

П

   

Енглески језик

           

К

     

П

       

К

 

Ликовна култура

                         

К

     

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

                   

К

           

Биологија

         

К

             

К

     

Физика

   

И

     

К

             

К

К

 

Хемија

 

К

         

К

         

К

 

К

 

Математика

       

К

 

П

 

К

 

К

 

К

 

П

   

Техничко и нформатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Руски језик

                 

П

             

Информатика и рачунарство

                                 

VIII разред

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

       СЕПТЕМБАР

             ОКТОБАР

  НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

1.09.-04.09.

7.09.-11.09.

14.09.-18.09.

21.09.-25.09.

28.09.-02.10.

05.10-09.10

12.10.-16.10.

19.10.23.10.

26.10.-30.10

02.11-06.11.

09.11.-13.11.

16.11-20.11.

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.-11.12.

14.12.-18.12.

21.12.-23.12.

Српски језик

     

K

   

П

         

К

   

П

 

Енглески језик

         

К

           

П

   

К

 

Ликовна култура

                                 

Музичка култура

                                 

Историја

                                 

Географија

             

К

                 

Биологија

         

К

             

К

     

Физика

   

И

     

К

           

К

 

К

 

Хемија

 

К

         

К

     

К

     

К

 

Математика

       

К

   

П

     

К

   

П

   

Техничко и нформатичко образовање

                                 

Немачки језик

                                 

Руски језик

                                 

Информатика и рачунарство

                                 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ЧАС

ВРЕМЕ

       1.

7:30 – 8:15

ОДМОР – 10 мин

УЖИНА ЗА МЛАЂЕ

       2.

8:25 – 9:10

 

ОДМОР – 10 мин

УЖИНА ЗА СТАРИЈЕ

       3.

9:20 – 10:05

       4.

10:10 – 10:55

       5.

11:00 – 11:45

       6.

11:50 – 12:35

       7.

12:40 – 13:25

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК РАДИ

ДО 16:00 ЧАСОВА

Potkategorije